Tuomo Määttä
Puheenjohtaja
Puh. 0400 285 805

Virva Ryynänen
Sihteeri / viestintä
Puh. 050 567 0233

kuhmontapahtumat@gmail.com